X
Müşteri Hizmetleri: +90 266 221 54 55 - E-Mail: info@platinkolonya.com - Adres: Milli Kuvvetler Cad. No:68 (Grand Yılmaz Yanı) Balıkesir
Üyelik
Giriş yap yada üye ol
0 Adet
0 TL
Üyelik Sözleşmesi

 Bu bölümde sitenin genel kullanım şartları, bunlarla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar yer almaktadır.
 
 Bu sözleşme platinkolonya.com  (bundan sonra platinkolonya.com  olarak bahsedilecektir) ile platinkolonya.com  üyeleri (bundan sonra ÜYE olarak tanımlanacaktır) arasında yapılmaktadır.
 
Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen platinkolonya.com  sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 
 platinkolonya.com  aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. platinkolonya.com yi ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.
 
 
 1 - Güvenlik ve Kullanım Kuralları
 
 platinkolonya.com  üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.
 
 Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
 
 1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
 
 1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin tümüyle veya kısmen kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 
 1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYEye aittir.
 
 1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 
 
 1.e platinkolonya.com  üzerinde ÜYElere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden platinkolonya.com  sistemleri haricinde takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez. Her alışverişinizde sadece bir hediye çeki kullanabilirsiniz. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri platinkolonya.com  kendi inisiyatifinde olarak iptal edebilir.
 
 1.f. Üyenin/Kullanıcının, platinkolonya.com  kampanyalarının, platinkolonya.com nun  satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, platinkolonya.com ya zarar vermesi, haksız bir kar sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan eylemleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi platinkolonya.com nun kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının platinkolonya.com  tarafından tespit edilmesi durumunda, platinkolonya.com nun kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
 
 
 2 - İçerik
 
 2.a. platinkolonya.com da sunulan görsel, yazılı içerik kişisel kullanım içindir. platinkolonya.com nin içeriğinde yer alan bütün metinlerin, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir alanda veya internet sitesinde yayınlamak veya platinkolonya.com un izni olmadan link vermek yasaktır.
 
 2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı platinkolonya.com ya ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 
 
 3- Sorumluluklar
 
 3a. platinkolonya.com yi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak koşuluyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve sitenin olumlu yönde gelişimini sağlamaktır.
 
 3.b. Üye, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek platinkolonya.com  sitesini kullanmaya başlayabilir.
 
 3.c. Üye, platinkolonya.com  sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile platinkolonya.com nun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.
 
 3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya platinkolonya.com  sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, platinkolonya.com  tarafından geçici veya sürekli olarak üyenin platinkolonya.com den yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
 
 3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin platinkolonya.com yu kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılır ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
 
 3.f. platinkolonya.com  ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve platinkolonya.com  tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden platinkolonya.com  sorumlu tutulamaz.
 
 3.g. Üye, platinkolonya.com dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
 
 3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından platinkolonya.com  üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
 
 3.i. platinkolonya.com  ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı platinkolonya.com  silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 
 3.j. Site üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır. Bu durumda oluşabilecek sorunlardan platinkolonya.com  sorumlu değildir.
 
 3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
 
 3.l. platinkolonya.com , kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak koşuluyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 
 3.m. platinkolonya.com nin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.
 
 3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasını ziyaret ediniz.
 
 ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle platinkolonya.com nun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, platinkolonya.com , ÜYEnin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYEye aynen rücu hakkını haizdir.
 
 
 4 - Sitemizin Yükümlülükleri ve Haklarıı
 
 4.a. platinkolonya.com , üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin platinkolonya.com  sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, platinkolonya.com  ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
 
 4.b. platinkolonya.com  taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. platinkolonya.com nun her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. platinkolonya.com , yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, platinkolonya.com da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve platinkolonya.com giyim.comtr sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
 
 İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri platinkolonya.com  sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın platinkolonya.com  tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
 
 4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine platinkolonya.com , platinkolonya.com ya ait olan ve/veya platinkolonya.com nun iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, platinkolonya.com  tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcıdan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.
 
 Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, platinkolonya.com ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. platinkolonya.com , vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip platinkolonya.com  derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen e-postalarda vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.
 
 
 5 - Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
 
 Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
 
 
 6 - Tebligat Adresleri
 
 6.a. platinkolonya.com  sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin platinkolonya.com ya bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
 
 6.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 
 6.c. platinkolonya.com  nun üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın platinkolonya.com  tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
  

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE

Ürünlerimiz sizler için özenerek hazırlanmaktadır.

Her gün yepyeni ürünleri bulabileceğiniz internet sitemizi yakından takip etmeyi unutmayın.

Siz değerli müşterilerimizin evlerine daha özen ile hitap edebilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz.

© 2019 Platin Kolonyaları | Tüm Hakları Saklıdır. | Kredi kartı bilgileriniz 128Bit SSL güvenlik sertifikası ile korunmaktadır.