• Bayİ Başvuru Formu •

PLATİN KOZMETİK VE KİMYA BAYİLİK İLANI 

'Doğru zamanda doğru sektöre yatırım yapın'  Şimdi Kolonya kullanma zamanı !

BAYİLİK ŞARTLARI

PLATİN Kozmetik ve Kimya olarak kolonya, parfüm, oda kokusu ve türevleri pazarında 31 yıla dayanan tecrübemiz ile Türkiye genelinde bayilikler veriyoruz.

HIZLI OLAN KAZANIYOR. 

FRANCHISE ÜCRETİ YOK!

1) Merkez bayilik: İl merkezleri için yapılan bayilik başvurularında 50.000.-TL'lik karma ürün alışverişine BAYİLİK FIRSATI

2) İlçe Bayilik: İlçe merkezi için yapılacak bayilik başvurularında 25.000.-TL'lik karma ürün alışverişine BAYİLİK FIRSATI

3) Stand bayiliği: İşletmenizin içine kolonya standı yerleştirerek müşterilerinize

9000.-TL'lik karma ürünler ile beraber içeren özel tasarım ahşap stand ücretsiz olarak gönderilecektir.

* Yukarıda belirtilen şartlar yeni açılacak 50 bayi için geçerlidir.

**Ürün alımlarında tüm çeşitlerden karma paket oluşturulacak olup, kalan miktar çok satan ürün varyantlarına göre karşılıklı görüşme ile belirlenecektir.

***Belirtilen ürün alım şartları dışında bir bayilik bedeli talep edilmeyecektir. Bu teklif yeni açılacak olan 50 bayi için geçerlidir.

****Bayilik kuruluş aşamasında ilk gönderilecek malın nakliye bedeli tarafımıza aittir.

****Stand bayiliklerinde PLATİN KOLONYA özel tasarım ahşap stand verilecektir.

 

>Balıkesir Platin Kozmetik Kimya Gıda İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

1989 yılında Balıkesir'de  kurulan  PLATİN Kozmetik ve Kimya 1000 m2 kapalı 1000 m2 açık alan üzerinde   kolonya, parfüm ve oda kokusu üretmektedir.

Kolonya, parfüm, oda kokusu ve türevleri pazarında 30 yılı aşan tecrübesi ile , firmamız Türkiye genelinde bayilikler verecektir.

E-mail : bayi@platinkolonya.com

Ürün / Hizmet Kapsamı: Kolonya ve Parfüm Satışı

Kuruluş Yılı :  1989

Toplam Şube Sayısı : 7

Merkeze Ait Şube Sayısı:  2

Satış noktası sayısı: 1500-2000

Gerekli İş Yeri Özellikleri : 10 m2 ile 100 m2 arası

Bayilik / Franchise Görüşmelerinin İşleyiş Sırası :  Mail, Bayilik formunun doldurulması, Telefonla bilgi ön görüşme Yer Seçimi, Bayilik sözleşmesi, Kurulum.

 

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza metni

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.: 

Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye/çalışana ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere kimlik, adres, telefon, mail, kimlik no, ehliyet no, pasaport no vs. her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin Korunması: 6698 sayılı KVKK uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

1. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgisine ilişkin verileriniz; veri sorumlusu olarak PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

 

PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz ile sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı yazılı ya da elektronik yöntemlerle , internet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla, iletişim formunda yer alan ad-soyad, telefon, e-mail, adres vb. gibi kimlik ve iletişim bilgileriniz ile tarafımıza göndermiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

 

 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

İletişim Formu kapsamında toplanan kişisel verileriniz; iletişim formuna konu talebinize bağlı olarak, ilettiğiniz mesajların değerlendirilmesi, taleplerinizin karşılanması, talebinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz; açık rızanız alınmak koşuluyla veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları dahilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz yurtdışında mukim iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere; açık rızanız alınmak koşuluyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca açıklanacak yeterli korumanın bulunduğu/güvenilir ülkelerde yer alması koşuluyla açık rızanız aranmaksızın aktarılmaktadır. Aktarım yapılan kişi veya kurumlara ilişkin ayrıntılı açıklama Web Gizlilik İlkelerinde yer almaktadır.
 

Yukarıda da belirtildiği üzere, PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ve paydaşlarımız kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

5. Kaynak ve Hukuki Sebep

 

Tarafınızdan; elektronik ortam, internet sitesi üzerinden yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz; işbu metnin 3. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ilgili kişinin haklarının ve menfaatlerinin korunması, iş ilişkisinin kurulması amacıyla size hak ve menfaatler sağlanması, şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 6698 sayılı KVKK’nın 5/2-f maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve madde 5/1’de belirtilen açık rızanız bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.   

 

6. Başvuru Usul ve Esasları

 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.platinkolonya.com web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; adresimize, bayi@platinkolonya.com e-mail adresine; mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-mail adresinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç on gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ yukarıda verilen bilgilerden hareketle ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:  

  • PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

  • PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

  • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

Ünvan : PLATİN KOZMETİK KİMYA GIDA İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Telefon: 0 266 221 54 55 - 0 266 243 34 43